ဆေးဘက်ဆိုင်ရာယန္တရားနှင့်တူရိယာ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများကိုသံမဏိ၊ သံဖြင့်အပ်၊ Sterilizing trays၊ ပိုးသန့်ဆေး၊ Scalpel & bistoury၊

ပိုးသန့်ဆေး Tank

Disinfection tank

ဆေးဝါးလှည်း

Medicative cart

Sterilizing ဗန်း

Sterilising trays

Scalpel & bistoury

Scalpel&bistoury

ဆေးထိုးအပ်

Syringe needle